Za razvoj kadrov v lesni industriji v dveh letih do 600.000 evrov

Za razvoj kadrov v lesni industriji v dveh letih do 600.000 evrov

01. 06. 2021

Vir in informacije: STA, 14. 5. 2021, www.sta.si

Gospodarsko ministrstvo je objavilo javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022. Med cilji navajajo 1000 vključitev v programe usposabljanja in vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij. Okvirna višina sredstev na razpisu je do 600.000 evrov.

Namen javnega razpisa je doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva, doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva in podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Njegovi cilji so vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, 1000 vključitev v programe usposabljanja, vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij in večja dodana vrednost v vključenih podjetjih.

Sredstva bodo zagotovljena iz državnega proračuna za leti 2021 in 2022 v skladu s proračunskimi možnostmi, so zapisali. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis, je do 600.000 evrov, pri čemer bo letošnja predvidena poraba znašala do 250.000 evrov, prihodnje leto pa do 350.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo partnerstva oziroma konzorciji, ki vključujejo najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij. Član partnerstva oziroma prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in njegovih izvajalskih institucij.

Rok za oddajo vloge je 7. junij 2021.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj