Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021

25. 05. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Izola, 5. 5. 2021, http://izola.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja podjetništva v občini v letu 2021.

Namen razpisa: Sredstva se namenjajo za naslednje namene:

  1. Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini
  2. Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise
  3. Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij
  4. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine (mikro, majhna in srednja enotna podjetja), ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine;
  • drugi subjekti, ki so navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa v letu 2021 je 135.746,35 EUR, in sicer za:

  1. Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini 3.000,00 EUR
  2. Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise 6.000,00 EUR
  3. Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij 5.000,00 EUR
  4. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 121.746,35 EUR

SKUPNO: 135.746,35 EUR

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 6. 9. 2021 pod pogojem, da so sredstva še na voljo.

Datumi odpiranja prijav so 31. 5. 2021 in 6. 9. 2021. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do vključno 31. 5. 2021 ali do vključno 6. 9. 2021 prispela priporočeno po pošti.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 660 01 03 ali po el. pošti na: teja.rozman@izola.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je brezplačna ter od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj