Javna dražba za prodajo nepremičnin – Ajdovščina in Hrastnik

Javna dražba za prodajo nepremičnin – Ajdovščina in Hrastnik

02. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 28. 9. 2012, Stran: 2182

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

  • predmet prodaje so poslovni prostori v poslovno-stanovanjski stavbi, na naslovu: Gregorčičeva 21, Ajdovščina. Deli stavbe v naravi predstavljajo poslovne prostore v pritličju, v izmeri 225,23 m2, arhiv v 1. nadstropju, v izmeri 13 m2 ter klet s kurilnico v kleti, v izmeri 26,07 m2. Izklicna cena znaša 120.000 EUR.
  • predmet prodaje so poslovni prostori v poslovni stavbi na naslovu: Log 9, Hrastnik Dela stavbe v naravi predstavljata poslovne prostore v pritličju, v skupni izmeri 100,20 m2. Izklicna cena znaša 41.000 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Javna dražba: Javna dražba bo potekala dne 2. 10. 2012, na sedežu Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri, po navedenem vrstnem redu:

  • poslovni prostori na naslovu: Gregorčičeva 21 v Ajdovščini ob 10.30,
  • poslovni prostori na naslovu: Log 9, Hrastnik ob 11. uri.

Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10.% izklicne cene.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Tel: (01) 478-18-77, Faks: (01) 478-16-87, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.

Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Tel: (01) 478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012073.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj