Izredni interes podjetniškega sektorja za garancije Slovenskega podjetniškega sklada

Izredni interes podjetniškega sektorja za garancije Slovenskega podjetniškega sklada

16. 03. 2010

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 5.3.2010, www.podjetniskisklad.si

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2009 povečal obseg izdanih garancij za 5 krat, podoben trend se nadaljuje tudi v letu 2010

Obseg izdanih garancij Slovenskega podjetniškega sklada se je drastično povečal že v letu 2009, saj je izdal garancije v višini 72,1 mio EUR in s tem je omogočil 477 mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) dostop do bančnih kreditov v višini 116 mio EUR. V primerjavi z letom 2008, se je lani:

  • znesek odobrenih garancij povečal za 515%,
  • število podprtih podjetij povečalo za 408% in
  • znesek odobrenih bančnih kreditov povečal za 525%.

Odobrene garancije - primerjava med leti 2007 – 2009:

leto

Število odobrenih garancij

Znesek odobrenih garancij v EUR

Znesek odobrenih kreditov,

zavarovanih z garancijo Sklada v EUR

2007

64

6.326.644,00

10.271.259,00

2008

117

14.049.853,00

22.096.358,00

2009

477

72.164.571,00

116.062.962,00

Največji delež izdanih garancij predstavlja industrijska panoga (45%), sledijo storitve in trgovina (19%), ter gradbeništvo (16%).

Izredno povečan obseg povpraševanja se nadaljuje tudi v letu 2010. Že na prvo odpiranje vlog preko javnega razpisa P1 2010-Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere  za klasične investicije in obratna sredstva je prispelo 320 vlog, kar je tretjina vseh prispelih vlog za pridobitev garancij v letu 2009. To kaže na velik interes po pomoči pri pridobivanju bančnih kreditov tako z garancijami za zavarovanje kreditov kot po pomoči za zniževanje stroškov kreditiranja s subvencijo obrestne mere in je pričakovan odziv podjetnikov na zaostrene kreditne pogoje bank, zahteve po višjem zavarovanju in s tem tudi višje stroške kreditov.

Da bi sprostili kreditni krč, ki se je začel v drugi polovici leta 2008 in vplival tudi na poslovanje malih in srednje velikih podjetij ter spodbudili podjetja k novim poslovnim aktivnostim in potencialno tudi novim vlaganjem, je že od konca leta 2008 prednostna naloga Slovenskega podjetniškega sklada zagotavljanje ugodnih garancije za zavarovanje bančnih posojil. Od lani naprej Sklad nudi tudi garancije za posojila, ki so namenjena  financiranju obratnih sredstev. Poleg tega MSP koristijo nižje obrestne mere, kar pomeni tudi nižje stroške za najem kredita. Podjetja za kredite, zavarovane z garancijo Sklada, plačujejo  obrestno mero - 6-mesečni Euribor + 0,5%. Sklad kot pogarant sodeluje tudi z regionalnimi garancijskimi shemami.

Vse odobrene garancije za investicijska posojila in pogarancije so pozavarovane s strani Evropskega investicijskega sklada (EIF).

Podjetja, ki potrebujejo dodatna zavarovanja posojil, se še vedno lahko prijavijo na razpis P1 2010 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere  za klasične investicije in obratna sredstva. Naslednje odpiranje vlog je 1.4.2010.

Vsi tisti, ki pa načrtujejo izvedbo tehnološko razvojnih projektov, pa lahko koristijo javni razpis P1 TP 2010 – Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološke projekte, ki ga financira Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Naslednje odpiranje 15.4.2010.

Dodatne informacije: Več informacij o SPS na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj