Obeta se preprostejši obrazec

Obeta se preprostejši obrazec

25. 09. 2012

Objavljeno: Finance, 24. 9. 2012, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Kot pravijo na Dursu, je v predlogu novega pravilnika za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj predviden nov, poenostavljen obrazec, v katerem bi zavezanci prikazali skupne zneske vlaganj v raziskave in razvoj v davčnem obdobju za vse projekte (programe), in ne ločeno po projektih kot doslej. Prav tako je predvideno, da bi se poslovni načrti ali posebni razvojni projekti in podatki po posameznih projektih, za katere bi se v obrazcu prikazovali zbirni podatki, davčnemu organu predlagali le na njegovo zahtevo.

Temeljni pogoj za uveljavljanje olajšave je, da je vlaganje v raziskave in razvoj v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, da je prej opredeljeno v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, tako da je mogoče pozneje spremljati in preverjati skladnost z njima, ter da so zagotovljene vsa dokumentacija in ustrezne evidence. Durs je že pripravil in na spletni strani objavil pojasnila na vprašanja o načinu in pogojih za uveljavljanje olajšave.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj