Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto

25. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 21. 9. 2012, Stran: 2137

Predmet javne dražbe:

  • Del nepremičnine v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1484)

Predmet prodaje je del nepremičnega premoženja – del stavbe na parc. št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu (ID 362790) in sicer poslovni prostor-gostinski lokal in del pomožnih prostorov. Skupna neto površina gostinskega lokala je 92,80 m2. Izklicna cena je 120.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka - 20.% DDV

  • Nepremičnina v k.o. Novo mesto (1456)

Predmet prodaje je poslovni objekt s pripadajočim komunalno opremljenim zemljiščem, (Rozmanova ulica 30), parc. št. 1266, k.o. 1456-Novo mesto (ID 1647463). Skupna neto površina poslovnega objekta je 569,40 m2. Izklicna cena je 350.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka - 20.% DDV.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Novo mesto

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 8. 10. 2012 in sicer:

  • za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel pri Novem mestu (gostinski lokal), ob 9.40,
  • za parc. št. 1266, k.o. Novo mesto (poslovni objekt), ob 9.50.

Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10.% izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča - lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, Kontaktna oseba: Vera Ocvirk, Tel: (07) 39 39 230.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj