Javna dražba za prodajo poslovnega prostora v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora v Šmartnem pri Litiji

25. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 21. 9. 2012, Stran: 2130

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji.

Izklicna cena za poslovni prostor je 55.700,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi poslovnega prostora lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti).

Razpisnik: Občina Šmartno pri Litiji

Javna dražba: Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 8. 10. 2012, in sicer ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje 5. 10. 2012, do 12. ure za poslovni prostor plačati varščino.

Dodatne informacije: Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, Kontaktna oseba: Jurij Klepec, Tel: (01) 89-62-802, e-pošta: jurij.klepec@smartno-litija.si.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj