Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema

Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema

20. 04. 2021

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za finance, 16. 4. 2021, www.gov.si

Predvidene rešitve imajo večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo bodo spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke.

Z ukrepi bodo razbremenili posameznike, med njimi tudi visoko izobražene, ki predstavljajo temelj prijaznega poslovnega in družbenega okolja. Ukrepi bodo vplivali na večje število zaposlitev in tudi na bolje plačane zaposlitve.

Ministrstvo za finance je pripravilo več predlogov zakonov. Med drugim Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost želijo poenostaviti in administrativno razbremeniti davčne zavezance in davčni organ, hkrati pa slediti ciljem okoljske politike.

Predlog zakona med drugim omogoča:

 • uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,
 • večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki,
 • davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu davka na dodano vrednost,
 • ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem davka na dodano vrednost,
 • račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje, da bi tudi z davčnimi ukrepi dodatno spodbudili gospodarsko okrevanje po epidemiji covid-19.

V slovensko zakonodajo se bodo tako prenesle določbe evropske direktive proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. S tem bodo naslovili škodljive davčne ukrepe in deloma pripomogli k pravičnemu obdavčenju.

S predlogom zakona nadgrajujejo davčne olajšave za zaposlovanje, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za donacije, za vlaganja v digitalno preobrazbo in zelen prehod. Določa se enostavnejše in ugodnejše priznavanje nekaterih dohodkov pri ugotavljanju davčne osnove.

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini pa zasledujejo osnovni cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji COVID-19 ter razbremenitev davčnih zavezancev.

S predlogom zakona bodo:

 • davčno razbremenili dohodke iz dela (tudi postopno zviševanje splošne olajšave) in
 • dohodke iz kapitala in najema (znižanje stopnje dohodnine od dohodkov iz kapitala, skrajšanje obdobja imetništva kapitala in drugi).

Predlog zakona prinaša:

 • spremembe olajšav za donacije in za zaposlovanje,
 • novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod,
 • uvedbo seniorske olajšave,
 • oprostitev plačila dohodnine dohodkov iz naslova družinske pokojnine in dohodkov in drugo.

Predlogi zakonov, ki so bili poslani v medresorsko usklajevanje, se bodo začeli uporabljati predvidoma s 1. januarjem 2022.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj