ITM 2021 - Vabilo k udeležbi v izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja

ITM 2021 - Vabilo k udeležbi v izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja

13. 04. 2021

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 16. 3. 2021

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2021 nadaljuje s štirinajsto generacijo izobraževanja Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetijki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Kljub pandemiji COVID-19 in ukrepom za zajezitev širjenja okužb želimo tudi letos podjetjem v sklopu izobraževalnega programa ponuditi praktično znanje na področju mednarodnega poslovanja.

Seminarji, delavnice in individualna srečanja bodo zaradi omejitev ob pandemiji COVID-19 potekali preko spletnih aplikacij. V kolikor bo v skladu z vladnimi ukrepi izobraževanje možno organizirati v živo, bo potekalo na lokaciji v Ljubljani.

Do danes se je programa ITM udeležilo že 175 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala izjemno zadovoljstvo.

Udeleženci programa ITM pridobijo:

 • izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • prodajno predstavitev,
 • praktično znanje iz ključnih področij mednarodnega poslovanja,
 • informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • možnosti za strokovno rast,      
 • nova poslovna poznanstva,       
 • mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Predstavitev programa ITM

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki serije delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.

V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti, digitalizacija poslovanja  in finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah.

Kombinacija obeh je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit nastop podjetja na tujih trgih. Individualen pristop, ki ga omogoča velikost skupine, dodatno okrepimo z individualnimi konzultacijami in skupinskimi delavnicami s svetovalcema, na katerih se udeleženci osredotočijo zgolj na primer svojega podjetja.

Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Program izobraževanja

Svoje znanje, izkušnje in nasvete z udeleženci bodo v programu ITM 2021 delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci:

 • Jean Sutton, strokovnjakinja na področju raziskav trga in lastnica podjetja za tržne raziskave s sedežem v Londonu,
 • dr. Fons Trompenaars, svetovno priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v 'Thinkers50 Hall of Fame' med 7 najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega managementa,
 • dr. Albert. A. Anghern, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih in digitalizacije poslovanja,
 • dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter B2B marketinga,
 • Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin,
 • Markus Jonsson in Martina Vazzoler, strokovnjaka in svetovalca za internacionalizacijo podjetij.

Program ITM 2021 bo potekal od aprila do novembra 2021, v obliki enodnevnih in poldnevnih seminarjev in delavnic ter, dvo in enournih skupinskih in individualnih svetovanj, po predvideni časovnici:

Datum

Aktivnost

Obseg

20. april 2021

1. delavnica priprave izvoznega načrta 

4 ure

21. april 2021

Skupinsko svetovanje

2 uri

4. maj 2021

2. delavnica priprave izvoznega načrta

4 ure

5. maj 2021

3. delavnica priprave izvoznega načrta

4 ure

10. maj 2021

Seminar International Market Research - 1. del

8 ur

17. maj 2021

Seminar International Market Research - 2. del

8 ur

8. junij 2021

4. delavnica priprave izvoznega načrta

4 ure

9. ali 10. junij 2021

Individualno svetovanje

1 ura

14. junij 2021

Seminar International Market Strategy – 1. del

8 ur

21. junij 2021

Seminar International Market Strategy – 2. del

8 ur

6. julij 2021

5. delavnica priprave izvoznega načrta

4 ure

7. ali 8. julij 2021

Individualno svetovanje

1 ura

23. avgust 2021

6. delavnica priprave izvoznega načrta

4 ure

24. avgust 2021

Skupinsko svetovanje

2 uri

2. september 2021

7. delavnica priprave izvoznega načrta

4 ure

13. september 2021

Seminar International Sales Training - 1. del

8 ur

27. september 2021

Seminar International Sales Training - 2. del

8 ur

5. ali 6. oktober 2021

Individualno svetovanje

1 ura

14. oktober 2021

Seminar Managing Across Culture

4 ure

26. oktober 2021

Predstavitev izvoznih načrtov

8 ur

4. november 2021

Seminar Change Management

8 ur

10. november 2021

Večerna prireditev s slavnostno podelitvijo diplom

 

* V primeru izrednih okoliščin lahko pride do sprememb

V letu 2021 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev.

Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost (poslovno svetovanje).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati stari od 25 do 40 let, ki prihajajo iz malih in sredne velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu, ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.

Prijava

Pogoji za udeležbo:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednjem podjetju, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
 • znanje angleškega jezika,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe* v višini 960,00 EUR.

Stroški udeležbe v programu:

Stroške programa (cca. 6.000 EUR na udeleženca) krije javna agencija SPIRIT Slovenija.

Podjetje krije stroške depozita* ter morebitne stroške udeležbe zaposlenega na izobraževanju (v primeru poteka v živo - potni stroški, dnevnice ipd.)

Prijava mora vsebovati:

 1. izpolnjeno prijavnico,
 2. izjavo odgovorne osebe podjetja,
 3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
 4. kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi.

Rok za prijavo podaljšujemo iz petka, 9. aprila 2021 na četrtek, 15. aprila 2021.

Prijavo pošljite na naslov:
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
»Prijava na izobraževalni program ITM«

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Tjaša Fras, Tel: (01) 5891 872, e-naslov: tjasa.fras@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

* Depozit podjetje nakaže po podpisu pogodbe o izobraževanju (po končanem izboru kandidatov). Plačilo depozita je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj