Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

11. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 68, Datum: 7. 9. 2012, Stran: 2033

Predmet razpisa: Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s tem javnim razpisom zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji.

Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organizacij, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji:

1. Promocijska funkcija:

  • Promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu.

2. Distribucijska funkcija:

  • Vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije.

3. Razvojna funkcija:

  • Priprava strategije razvoja turistične destinacije,
  • Oblikovanje trženjske znamke (znamk) turistične destinacije.

4. Operativna funkcija:

  • Oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju razvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na razpis.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 400.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj  in tehnologijo

Rok: Odpiranje prispelih vlog bo 9. 10. 2012. Datum bo objavljen tudi na spletni strani ministrstva (www.mgrt.gov.si).

Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, dva dni pred odpiranjem oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva do 5. 10. 2012, najkasneje do 14. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, kontaktna oseba: Nataša Pance, Tel: (01) 400-32-31, E-mail: natasa.pance@gov.si, Spletna stran: www.mgrt.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj