Mestna občina Velenje za spodbujanje podjetništva namenja 100 tisoč evrov

Mestna občina Velenje za spodbujanje podjetništva namenja 100 tisoč evrov

06. 04. 2021

Vir in informacije: Mestna občina Velenje, 19. 3. 2021, www.velenje.si

Mestna občina Velenje bo prek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva namenila 100.000 evrov, in sicer za spodbujanje naložb v gospodarstvo (40.000 evrov), spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju (30.000 evrov), spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij (15.000 evrov) in spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (15.000 evrov).

Javni razpis, v katerem so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev sredstev, in merila za vrednotenje projektov, bo odprt do 19. aprila 2021 do 9. ure, razen za spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju, kjer je rok 6. julij 2021 do 9. ure.

Na javni razpis, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si (Javne objave), se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Mestne občine Velenje in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju Mestne občine Velenje. Do sredstev so upravičeni tudi subjekti, ki nimajo sedeža v Mestni občini Velenje, vendar bodo izvajali projekt na območju občine Velenje.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj