Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

04. 09. 2012

Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

Objavljeno: Data d.o.o., 20. 8. 2012, http://data.si/

Davčnemu zavezancu se lahko odobri plačilo odmerjenega davka v več obrokih. V določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do odpisa davčne obveznosti. V zvezi s tem ima 3 možnosti:

  1. Plačilo na 3 obroke (se ne preverja socialnega položaja vložnika),
  2. Plačilo na 12 obrokov (treba je priložiti instrument zavarovanja),
  3. Odpis, odlog ali plačilo na 24 obrokov (preverja se socialni položaj posameznika).

POMEMBNO! Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se nanašajo na delavce, za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.

OBRESTI – Za čas odloga oziroma obročnega plačila zavezanec plača tudi obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj