Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2021 (Občina Ajdovščina)

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2021 (Občina Ajdovščina)

09. 03. 2021

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 25. 2. 2021, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini.

Namen razpisa: Javni razpis je namenjen spodbujanju sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah za izboljšanje promocije svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem upravičenih stroškov individualnih nastopov na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini podjetjem s sedežem v občini Ajdovščina povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev domači in mednarodni poslovni javnosti, dvigniti nivo poslovnega sodelovanja podjetij z domačimi in tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije domačih podjetij.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti posamezna podjetja pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški najema razstavnega prostora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora, oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, ter stroški, ki jih zaračunava organizator sejma skupaj z najemom razstavnega prostora (npr. objava v katalogu razstavljavcev, prispevek za čiščenje in drugi skupni stroški razstavnega prostora, ipd.)

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev je 10.000,00 €.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba je Janez Furlan. Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronski naslov: janez.furlan@ajdovscina.si. V »zadevi« sporočila mora biti jasno navedeno, da se vprašanje nanaša na javni razpis za sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah. Odgovori ter morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije in razpisnih pogojev bodo objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina, v rubriki »javni razpisi«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si, v rubriki »javni razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj