Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

02. 03. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 26. 2. 2021, Stran: 429

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) na območju Mestne občine Nova Gorica z namenom omilitve poslovne škode, ki je nastala v času razglašene epidemije Covid-19, od 19. oktobra 2020 dalje.

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov plačila odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) v času trajanja epidemije COVID-19 od 19. oktobra 2020 dalje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so:

  • samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZposS), ki:
  • jim je bilo skladno z veljavnim predpisom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji onemogočeno poslovanje in
  • imajo na dan razglašene epidemije registriran sedež, podružnico ali gostinski objekt na območju Mestne občine Nova Gorica ter dovoljenje podjetja Mestne storitve o uporabi javnih površin.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 25.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt še dva meseca od dneva razglasitve zaključka epidemije oziroma do 30. 11. 2021. Prijavitelji lahko oddajo vloge od dneva objave razpisa. Skrajni rok za prijavo je 30. 11. 2021, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačni prijavni obrazec je prijaviteljem na voljo na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj