Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

02. 02. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 29. 1. 2021, Stran: 111

Predmet razpisa: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Recognised by EFQM« za dosežene točke nad 300 (od 1000 možnih). Organizacija lahko prejeti mednarodni certifikat uporablja v promocijske namene, veljavnost certifikata je tri leta.

Več

Pogoji za sodelovanje: K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

Rok: Rok za prijavo - izjavo o nameri za sodelovanje v letošnjem postopku je 31. 3. 2021. Rok za vnos menedžerskega dokumenta je 18. 6. 2021. Kot pravočasne se štejejo vsi vnosi v ocenjevalno platformo, ki so zaključeni najkasneje do 24. ure (polnoči) tega dne in o čemer prijavitelj z e-pošto obvesti SPIRIT Slovenija, javno agencijo na podlicnost@spiritslovenia.si.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije, povezane z razpisom, z možnostjo osebne predstavitve postopka ocenjevanja za priznanje ali Modela EFQM ter z odprtimi vprašanji in dilemami pri uporabi ocenjevalne platforme in pripravi menedžerskega poročila se obrnite na elektronski naslov: podlicnost@spiritslovenia.si oziroma pokličite na 0590/89-511.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj