Napotitve zaposlenih v Združeno kraljestvo

Napotitve zaposlenih v Združeno kraljestvo

26. 01. 2021

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 7. 1. 2021, www.gov.si

Sistem napotitev v zvezi z ohranitvijo zavarovanja v državi zaposlitve ostaja podoben. Napotitve se lahko na podlagi ohranitve zavarovanja v državi zaposlitve opravljajo dve leti, brez možnosti podaljšanja oziroma pod pogojem, da ne gre le za nadomestitev napotenega delavca.

Protokol o koordinaciji sistema socialne varnosti daje državam članicam EU možnost, da se opredelijo, ali bodo izkoristile možnost izjeme od splošno veljavnega načela »lex loci laboris« in to naknadno sporočijo Evropski komisiji (EK). Potem bo Evropska komisija sprejela poseben dokument, ki bo postal del protokola, ki določa prehodne ukrepe v zvezi z izvajanjem te določbe. Slovenija bo svojo odločitev sporočila do 15. 1. 2021. V tem obdobju ZZZS ne bo izdajal A1 obrazcev. Podjetja, ki želijo zaposlene napotiti na delo po 1. 1. 2021, morajo izpolniti vprašalnik za tretje države, ki je objavljen na spletni strani ZZZS.

Napoteni delavci, ki opravljajo delo za delodajalca s sedežem Republiki Sloveniji, na podlagi potrdila A1 izdanega v letu 2020, lahko svoje delo nadaljuje tudi v letu 2021 do konca veljavnosti potrdila A1.

V skladu s predhodno navedbo, opozarjajo, da se sistem po 13. členu Uredbe 883/04, ki omogoča podjetjem opravljanje storitev v dveh ali več državah hkrati ali zaporedoma (transport, montaže, servisi), v veliki meri ohranja. To z drugimi besedami pomeni, da se za slovenska podjetja, ki bodo tudi po 1. januarju 2021 izvajala storitve v Združenem kraljestvu, ne bo nič spremenilo. Delavci bodo lahko ohranili vključitev v sistem socialnega zavarovanja Republike Slovenije tudi v času, ko bodo za svojega delodajalca v Združenem kraljestvu opravljali delo napotenega delavca. Več informacij vezanih na zakonodajo ZK za podjetja, ki napotujejo delavce v ZK lahko najdete na naslednji povezavi.

Dostop do trga dela s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom ni urejen. V skladu s tem bodo lahko državljani Združenega kraljestva, ki bodo v Slovenijo vstopili z namenom opravljanja dela pri slovenskem delodajalcu, potrebovali enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki se izda na podlagi soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Slovenski državljani, ki bodo vstopali na trg dela v ZK, bodo morali upoštevati nacionalno zakonodajo Združenega kraljestva.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj