Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2013 in 2014

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2013 in 2014

12. 06. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 8. 6. 2012, Stran: 1251

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2013 in 2014.

Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Dob pri Domžalah, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Zagorje ter Žalec.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev tega razpisa je za leti 2011 in 2012, 13.951.079,20 EUR v letu 2013 in 10.463.309,40 EUR v letu 2014.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Rok: Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog.

  • Prvo odpiranje vlog bo 4. 9. 2012. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve do vključno 30. 8. 2012. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali priporočeno po pošti.
  • Drugo odpiranje vlog bo 4. 9. 2013. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve do vključno 30. 8. 2013. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne za­deve ali priporočeno po pošti.

Dodatne informacije: Morebitne druge informacije posre­duje:

  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 438-02-11, vsak delovni dan, od 12. do 13. ure,
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Tel: 031/332-221, od ponedeljka do četrtka, od 9. do 11. ure,
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, Tel: (05) 662-62-30, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, in
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 369-76-40, vsak delovni dan, od 9. do 11. ure.

Informacije v zvezi s smernicami zdravega prehranjevanja posreduje Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Tel: (01) 244-14-96 vsak delovni dan, od 9. do 10. ure.

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo pisno na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2013 in 2014«, najkasneje štiri dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Razpisna dokumentacija: Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:

  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Kontaktna oseba: Mojca Škrjanec, vsak delovni dan, od 12. do 13. ure, Spletna stran: www.sou-lj.si;
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 86, 2000 Maribor, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, Spletna stran: www.soum.si;
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, Kontaktna oseba: Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, Spletna stran: www.soup.si;
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Spletna stran: www.mddsz.gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012043.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj