Javno povabilo za »Vključitev podjetnikov, ki se pripravljajo na predajo oz. prodajo podjetja, ali so bodisi prevzeli podjetje ali ga bodisi odkupili, v podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij«

Javno povabilo za »Vključitev podjetnikov, ki se pripravljajo na predajo oz. prodajo podjetja, ali so bodisi prevzeli podjetje ali ga bodisi odkupili, v podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij«

19. 01. 2021

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 18. 1. 2021, www.spiritslovenia.si

Cilj javnega povabila: Cilj javnega povabila je s pomočjo podpornih institucij na področju spodbujanja podjetništva (v nadaljevanju: deležniki) ustvariti okolje za oblikovanje manjših podjetniških mrež podjetnikov, ki so lastniki podjetij in razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja in potencialnih naslednikov podjetij ter naslednikov oz. podjetnikov, ki so podjetje že prevzeli ali odkupili (v nadaljevanju: lastniki in nasledniki podjetij) z namenom izmenjave izkušenj med podjetniki, pomoči pri ovirah na poti rasti in razvoja ter pozicioniranja podjetij na trgu.

Naročnik pričakuje, da bodo podporne institucije s področja podjetništva pri izvedbi predmeta povabila v okviru kontinuiranih delavnic ustvarila podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij  z namenom medsebojne podpore pri re-pozicioniranju podjetij v poslovnem okolju.

Pogoji za izvedbo: Naročnik pričakuje, da bo oblikovana skupina podjetnikov, ki bodo v sklopu petih kontinuiranih delavnic (vsaka delavnica mora trajati vsaj 2 uri):

 1. pridobili znanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki  naredili na poti prenosa podjetij (kot na primer izzivi pri prevzemu podjetij ali  pozicioniranju novega lastnika podjetja);
 2. spoznavali različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje;
 3. razmislili o novih idejah za strateške premike pri organizaciji podjetij, tržnem poziconiranju podjetja ali novih poslovnih izzivih;
 4. se srečali in izmenjali mnenja z izkušenimi slovenskimi in tujimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva;
 5. imeli možnost izmenjave izkušenj v mreži s podjetniki, ki imajo podobne izzive;

Ponudnik mora zagotoviti tudi:

 • Strokovnjake oz. moderatorje za izvedbo delavnic;
 • Prostore in vso tehnično infrastrukturo za izvedbo delavnic oz. spletna orodja preko katerih bo delavnice izvajal virtualno
 • Informiranost zainteresirane javnosti o poteku predavanj in poročila o dogodkih v lokalnih oz. regionalnih medijih;
 • V kolikor oddajajo ponudbo članske organizacije je lahko delavnica vključena v ponudbo le v primeru, če je odprta za vse podjetnike in ne samo za člane in bodo med udeleženci tudi prijavljeni nečlani,
 • Informiranost naročnika o začetku sklopa delavnic vsaj 5 dni pred začetkom prve delavnice znotraj posameznega sklopa.

O izvajanju vseh aktivnosti, vezanih na pripravo in izvedbo delavnic so ponudniki dolžni obveščati naročnika ter pri vseh aktivnostih navajati ime in logotip naročnika ter financerja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Prav tako mora ponudnik v pisni korespondenci z javnostjo posebej podati navedbo, da delavnice organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Časovni okvir:

Deležniki v prijavi definirajo termin in lokacije delavnic, ki jih bodo izvedli in jih bo v okviru naročila podprl naročnik.

Podprte bodo delavnice, ki bodo izvedene v letu 2021. Račun za izvedene delavnice mora izvajalec izdati naročniku do vključno 22. novembra 2021.

Ciljna skupina:

 • Ciljna skupina udeležencev na delavnicah

Samostojni podjetniki in lastniki mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju: MSP), med njimi tudi družinski podjetniki prve, druge in tretje generacije iz cele Slovenije ter nasledniki (potencialni in obstoječi – tisti, ki so prevzeli podjetje v zadnjih dveh letih)

 • Število udeležencev

Naročnik pričakuje, da bo na kontinuiranih delavnicah, ki bodo zajemale vse zgoraj navedene tematike, vključenih od 5 do 10 podjetnikov iz vse Slovenije, ki se srečujejo s podobnimi izzivi.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v javnem povabilu.

Vrednost razpisa: Naročnik bo za izvedbo sklopa kontinuiranih delavnic (pri čemer obsega vsak sklop obsega pet delavnic, vsaka mora trajati najmanj dve šolski uri in vključuje iste udeležence) izbranemu ponudniku financiral sklop petih kontinuiranih delavnic za:

 • za delavnice, ki bodo potekale fizično 684,00 brez DDV
 • za delavnice, ki bodo potekale znotraj posameznega sklopa virtualno 544,00 brez DDV

Skupaj lahko izvajalec prejme za celoten prijavljen sklop največ 3.420,00 EUR brez DDV. Vsak ponudnik lahko odda ponudbo in pridobi financiranje za največ pet sklopov delavnic.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za prijavo je 29. 1. 2021 do 12.00 ure.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj