Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

29. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 25. 5. 2012, Stran: 1125

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

1. Predmet prodaje je poslovni prostor v etaži 1, Nove Fužine 45, v skupni izmeri 22,15 m2. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami.

Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet prodaje je poslovni prostor, v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču, na naslovu: Vodovodna cesta 39 v Ljubljani in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije.

Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu: Zadružna 9, v Ljubljani in v naravi predstavlja en prostor.

Izhodiščna cena: 15.400,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet prodaje je poslovni prostor v izmeri 25,15 m2, ki v naravi predstavlja večji prostor s hladilnico ter ločene sanitarije, v izmeri 7,37 m2, vse v pritličju v stanovanjsko-poslovni hiši – bloka na Njegoševi 6, ter kletni prostor, v izmeri 18,60 m2, ki se nahaja v kleti v stanovanjsko-poslovni hiši – bloka na Njegoševi 6 v Ljubljani, vse v skupni izmeri 51,12 m2. Garderoba s sanitarijami je ločena in ni povezana z direktnim dostopom, prav tako je ločena klet, ki se nahaja pod poslovnim prostorom in ni povezana z direktnim dostopom. Za stavbo na naslovu: Njegoševa 6 v Ljubljani, je vzpostavljena nedokončana etažna lastnina, pri čemer pomeni, da skupni prostori še niso razdeljeni, kamor sodijo tudi sanitarije, v izmeri 7,37 m2, ki pa pripadajo v izključno last vsakokratnemu etažnemu lastniku posameznega dela.

Izhodiščna cena: 90.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja v pritlični in kletni etaži stavbe, na naslovu: Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani in v naravi predstavlja dva večja prostora, ki imata lastne sanitarije. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.

Izhodiščna cena: 134.100,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

6. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Grablovičeva ulica 52, v izmeri 33,75 m2, s servisnim prostorom, v izmeri 15,41 m2 v kleti v stanovanjsko poslovni stavbi v Ljubljani, Jakopičeva 7, Grablovičeva ulica 50 in 52. Poslovni prostor v naravi predstavlja en večji prostor z lastnimi sanitarijami v kleti. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.

Izhodiščna cena: 62.900,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

7. Predmet prodaje je zemljišče, parc. št. 756/2, k.o. 1730 Moste, nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri 94 m2. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, se nahaja v območju urejanja prostora MO-227 SSse- splošne eno- in dvostanovanjske površine.

Izhodiščna cena: 20.680,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 9. 6. 2012.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije:

  • Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine pod točko 1. – 6., dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-pošta: marina.anzur@ljubljana.si.
  • Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine pod točko 7., dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Meliha Dizdarević, Tel: (01) 306-10-68, e-pošta: meliha.dizdarevic@ljubljana.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob­javljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj