Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih in drugih prostorov v najem – Počitniški dom Debeli Rtič, Ankaran

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih in drugih prostorov v najem – Počitniški dom Debeli Rtič, Ankaran

10. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 5.3.2010, Stran: 449

Predmet razpisa: Opis predmeta oddaje:

a) poslovni prostor za opravljanje dejavnosti prodaje časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov ter postavitev igralnih avtomatov in biljarda, dimenzije 7 × 7 m2, ki se nahaja v zidanem objektu – prostor nad spodnjo restavracijo-Grilom in se oddaja brez opreme;

b) prostor v naselju in zemljišče na plaži za postavitev urbane opreme plaže, in sicer najmanj: (i) 10 kom klopi na plaži, (ii) 2 kom stojala za kolesa poleg recepcije in (iii) 4 kom preoblačilnic na plaži;

c) prostori za namestitev aparatov za mini ščetke z zobno pasto in ustnega razpršila v sanitarijah na 13 lokacijah;

d) prostor za postavitev zunanjih otroških igral na lokaciji med plažo in restavracijo Gril (zelena površina poleg črpališča), in sicer najmanj: (i) gugalnica, (ii) stolp, (iii) igralo na vzmet, (iv) plezalo, (v) tobogan, (vi) vrtiljak, (vii) peskovnik in (viii) previsna gugalnica;

e) prostor za postavitev zunanjih otroških igral na lokaciji med jedilnico in nad bungalovi, in sicer najmanj: (i) gugalnica, (ii) igralo na vzmet, (iii) plezalo, (iv) tobogan in (v) previsna gugalnica.

Vse lokacije se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran in se oddajajo za obdobje 5 let. Najemnik bo najeti prostor uporabljal v času od 1. 5. do 30. 9. tekočega leta.

Merilo za izbor: Merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem posameznega prostora. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišji znesek za najem posameznega prostora.

Razpisnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Rok: Rok za oddajo ponudb je 23.3.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, Tel: (01) 428-47-23, e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si. Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč v petek, 19. 3. 2010, od 10. do 13. ure po predhodnem dogovoru z Ireno Krek Pejčič, Tel: (01) 514-72-22, pri kateri dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki se oddajajo v najem.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010017.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj