BREXIT 1. 1. 2021

BREXIT 1. 1. 2021

08. 12. 2020

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, 3. 12. 2020, www.gzs.si

1. 2. 2020 je Združeno kraljestvo (ZK) izstopilo iz EU in je postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU).

V prehodnem obdobju, od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, je ZK še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z ZK se ne spremenijo.
Od 1. 1. 2021ZK ne bo več del enotnega trga in carinske unije. Za poslovanje z ZK se bodo v celoti uporabljala pravila, ki veljajo za tretje države. Ne bodo več veljali sporazumi o prosti trgovini in drugi sporazumi.

Pogajanja med EU in ZK glede trgovinskega sporazuma še potekajo.

Informacije o različnih področjih poslovanja med EU in ZK boste našli na za to namenjenih spletnih straneh:  

Na Gospodarski zbornici Slovenije bodo od 1. januarja 2021 izdajali ATA zvezke in Potrdila o poreklu blaga tudi za ZK.

Bodite pozorni, če boste carinske postopke začeli v letu 2020 in se bodo zaključili v naslednjem letu! V tem primeru priporočajo uporabo ATA zvezka v primerih začasnega uvoza blaga. Dokazila o poreklu blaga, za blago po poreklu iz ZK, se bo od 1. 1. 2021 smatralo, da gre za blago po poreklu iz tretje države in ne bo možno navesti kot poreklo blaga EU.

Licence za opravljaje prevozov v cestnem prometu v ZK ne bodo veljale. Informacij glede dovolilnic še nimajo. Upoštevajte možnost omejitev prevozov v ZK!

Spodaj so še informacije, ki kih je GZS dopolnjeval od leta 2019.

* * *

Od 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 bo v odnosih med EU in Združenim kraljestvom (ZK) veljalo prehodno obdobje. V tem času bo Združeno kraljestvo še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se ne bodo spremenili.

V prehodnem obdobju ATA zvezek in Potrdilo o poreklu blaga za ZK nista potrebna.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (krajše ZK) je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Evropski svet se je 10. aprila 2019 dogovoril o podaljšanju roka za izstop, da bi obema stranema omogočil ratifikacijo Sporazuma o izstopu. Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) je začel veljati 1. februarja 2020. Sporazum o izstopu je bil objavljen v Uradnem listu EU L 29, z dne 31. 1. 2020.

Z dnem izstopa Združenega kraljestva iz EU (1. 2. 2020)  je Združeno kraljestvo postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, v katerem se za Združeno kraljestvo in v njem, z nekaterimi izjemami, uporablja pravo Unije. Prehodno obdobje se konča 31. decembra 2020. V prehodnem obdobju z vidika porekla blaga ni sprememb (materiali in izdelki s poreklom iz Združenega kraljestva se štejejo kot materiali / izdelki s poreklom iz EU; za obdelavo ali predelavo, opravljeno na materialih brez porekla v Združenem kraljestvu, se šteje, da je bila opravljena v EU).

Po koncu prehodnega obdobja, torej od 1. 1. 2021, se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila s posameznimi državami oziroma skupinami držav kot tudi ne avtonomni režimi, ki jih je EU sprejela enostransko. Materiali (blago) s poreklom iz Združenega kraljestva se bodo po koncu prehodnega obdobja šteli kot materiali brez porekla, zato s temi materiali tudi ne bo več možna kumulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav. Ko in če bosta EU in Združeno kraljestvo sklenila preferencialni trgovinski sporazum, se bodo lahko uporabljala pravila o poreklu iz tega sporazuma, ko bodo le-ta začela veljati. Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Ko bo  Združeno kraljestvo izstopilo iz EU in postalo tretja država, bo za začasni uvoz blaga v ZK potreben ATA zvezek (ATA Carnet).
Prav tako boste lahko za dokazovanje porekla blaga pridobili Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin).

Oba mednarodna dokumenta izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na oddelku Javne listine v Ljubljani in na regijskih zbornicah.

V prehodnem obdobju z vidika porekla blaga ni sprememb (materiali in izdelki s poreklom iz Združenega kraljestva se štejejo kot materiali / izdelki s poreklom iz EU; za obdelavo ali predelavo, opravljeno na materialih brez porekla v Združenem kraljestvu, se šteje, da je bila opravljena v EU). Po koncu prehodnega obdobja se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila s posameznimi državami oziroma skupinami držav kot tudi ne avtonomni režimi, ki jih je EU sprejela enostransko. Materiali (blago) s poreklom iz Združenega kraljestva se bodo po koncu prehodnega obdobja šteli kot materiali brez porekla, zato s temi materiali tudi ne bo več možna kumulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav. Ko in če bosta EU in Združeno kraljestvo sklenila preferencialni trgovinski sporazum, se bodo lahko uporabljala pravila o poreklu iz tega sporazuma, ko bodo le-ta začela veljati.

V obliki videa so prikazani možni scenarij pri izstopu blaga iz Združenega kraljestva oziroma EU - 27, v primeru izstopa Združenega kraljestva brez dogovora (vir: FURS):

Rezervni načrt Komisije za Brexit brez dogovora

Publikacije:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj