Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2020 in 2021

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2020 in 2021

01. 12. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 173, Datum: 27. 11. 2020, Stran: 2444

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program RRC GS), ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen razpisa: Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja (z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva), ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: RRC Koper v letu 2020 in 2021 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 1.000.000,00 eur.

Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

OBČINA

RAZPIS RRC GS

Ankaran

30.600,00

Hrpelje - Kozina

5.000,00

Ilirska Bistrica

9.000,00

Izola

79.000,00

Koper

484.400,00

Piran

161.000,00

Sežana

226.000,00

OOZ Sežana

5.000,00

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper

Rok: Razpis je odprt do 31. 12. 2021.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom, dobijo upravičenci na spodaj omenjenih mestih.

Razpisna dokumentacija: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

  • v Regionalno razvojnem centru Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, Tel: (05) 66-37-583, Kontaktna oseba: Irena Cergol ali na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Garancijska shema: www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html.
  • Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, GSM: 041/870-401, Kontaktna oseba: Alberto Manzin,
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Tel: (05) 73-44-362 ali na www.ora.si,
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Tel: (05) 71-12-310, Kontaktna oseba: Tina Kocjan.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj