Virtualni socialno-podjetniški inkubator

Virtualni socialno-podjetniški inkubator

17. 04. 2012

Vir in informacije: Slovenski forum socialnega podjetništva, http://fsp.si/

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) razvil brezplačni virtualni socialno-podjetniški inkubator

Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja (IER) so v okviru projekta ISEDE-NET, ki ga financira Evropska unija v okviru programa Jugovzhodna Evropa, razvili virtualni socialno-podjetniški inkubator.

Inkubator je namenjen spodbujanju razvoja socialnih podjetij. V okviru inkubatorja socialnim podjetnikom in tudi drugi zainteresirani javnosti ponujajo izobraževalne vsebine s področij podjetništva, podjetniških financ, marketinga in upravljanja s človeškimi viri ter osebno asistenco v inkubacijskem procesu. Socialnim podjetnikom je na voljo nabor povezav do institucij podjetniškega podpornega okolja. Z registracijo v inkubatorju socialnim podjetnikom omogočajo tudi mreženje in prenos znanj ter izkušenj in dobrih praks med socialnimi podjetniki iz različnih evropskih držav.

Storitve inkubatorja so socialnim podjetnikom in tudi drugi zainteresirani javnosti na voljo brezplačno, potrebna je le registracija uporabnikov na spletnem naslovu: http://si.isede-net.eu/homepage.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj