Javni razpis (četrti) za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015

Javni razpis (četrti) za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015

17. 04. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 13. 4. 2012, Stran: 715

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo za univerzitetno izobražen kader.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter nematerialnih naložb ter za stroške plač (drugi bruto).

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11 in 91/11) in bodo izvajala investicijo na upravičenem območju.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2012 znaša 3.925.000 evrov in za leto 2013 2.250.000 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 15. maj 2012, do 12. ure.

Dodatne informacije: Sprejemajo le vprašanja v pisni obliki na e-naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako v Zadevi »4300-258/2011«, najkasneje do 30. 4. 2012, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni v petek, 4. 5. 2012, do 15. ure.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj