Za kmete in malo gospodarstvo 3,5 milijona evrov podpore

Za kmete in malo gospodarstvo 3,5 milijona evrov podpore

10. 11. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: STA, 6.11.2020, www.sta.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 6. novembra 2020 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep izjemne začasne podpore kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi covida-19. Kmetom bo na voljo do 7000 evrov pomoči, podjetjem pa do 50.000 evrov. Vloge lahko oddajo od 9. novembra do vključno 24. novembra 2020.

Ministrstvo želi s temi sredstvi podpreti kmetijska gospodarstva ter mala podjetja zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije covida-19 s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav. Vlada je odlok o tem sprejela 29. oktobra 2020.

Javni razpis je razdeljen na upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije, ter na samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov. Upravičenec lahko vloži vlogo samo na en sklop javnega razpisa.
Pogoj za pridobitev podpore je, da je od 13. marca do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodkov od prodaje proizvodov javnimi zavodom glede na enako obdobje v letu 2019. Za kmete in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je predvidena pomoč v razponu od 3500 do 7000 evrov, za mala in srednja podjetja pa od 25.000 do 50.000 evrov.

Zdravstveni ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije, so zaradi zaprtja številnih javnih ustanov, kot so osnovne in srednje šole, vrtci in dijaški domovi, onemogočili ali pa močno zmanjšali možnosti dobave proizvodov na trg. Zato je nastal znaten izpad prihodkov od prodaje v kmetijskem in živilskem sektorju.

Zaradi prekinjenih dobav imajo kmetijska gospodarstva in živilsko-predelovalna podjetja likvidnostne težave, kar bo zagotovo vplivalo na njihovo kratkoročno produktivnost, sposobnost vlaganja v osnovna sredstva in tehnološki razvoj. Na ministrstvu pričakujejo, da bo podpora pomagala ohranila njihovo konkurenčnost in da bo zagotovila likvidnost.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj