Najpogostejše zmote podjetij o faktoringu

Najpogostejše zmote podjetij o faktoringu

27. 03. 2012

Vir in informacije: Finance, 6.3.2012, www.finance.si, Avtor: Sabina Petrov

Faktoring je primeren za fakture, ki so že zapadle - to ne drži

S storitvami faktoringa si podjetje zagotavlja uravnotežen denarni tok. Fakture, ki so že zapadle, tega ne omogočajo, predvsem pa je pomembno vprašanje, ali bodo take fakture sploh poplačane. Denarni tok se mora usklajevati sproti, in ne takrat, ko ugotovimo, da nam kupec terjatev ni poravnal in imamo zaradi tega likvidnostne težave.

Faktoring je draga storitev - del storitev (samo financiranje podjetij) je dejansko dražji kot pri bankah

Treba je vedeti, da faktorinška družba poleg financiranja ponuja tudi zavarovanje in unovčevanje terjatev ter vodenje knjige odprtih terjatev, ki so bile prodane prek faktorinške hiše. To pomeni, da si podjetje z eno pogodbo zagotovi denarna sredstva, zavarovanje terjatev do svojih kupcev (posameznih lahko tudi stoodstotno), unovčevanje (opominjanje kupca, če terjatev ni poravnana, vodi postopke izvršb), hkrati pa je obveščeno o vseh tedenskih prilivih in odlivih (vodenje knjige terjatev).

Faktoring uporabljajo le podjetja s slabo bonitetno oceno, ki nimajo drugega izhoda

S faktoringom si podjetje zagotavlja nemoten denarni tok, če ima terjatve tudi zavarovane, jih lahko takoj ob prodaji faktorinški hiši oziroma ob prejemu plačila umakne iz bilance. Tako si zmanjša sredstva in število dni vezanih terjatev; s plačilom dobaviteljev pa si zmanjša svoje obveznosti. Hkrati se zaradi manjše potrebe po bančnem financiranju poveča samofinanciranje oziroma zmanjša delež obveznosti v primerjavi s kapitalom.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj