Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

27. 10. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Mestna občina Koper, 20. 10. 2020, www.koper.si

Predmet javnega razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori: 

  1. Čevljarska ulica 14, Koper, prostor v izmeri 75,75 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 714 k.o. Koper (ID znak: 2605-705-2), se oddaja za trgovinsko ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 537,00 €.
  2. Čevljarska ulica 18, Koper, prostor v izmeri 76,72 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parcelah št. 710 in 711 k.o. Koper (ID znak: 2605-710/0-0, 2605-711/0-0), se oddaja za trgovinsko ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 652,00 €.
  3. Čevljarska ulica 19, Koper, prostor v izmeri 343,60  m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 652 ter 648/1 obe  k.o. Koper (ID znak: 2605-652/0-0, 2605-648/1-0), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 2.450,00 €.
  4. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 67,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 674,00 €.
  5. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3  k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 174), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 495,00 €.
  6. Kidričeva ulica 46, Koper, prostor v izmeri 50,20 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 48/2  k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 431-2), se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 332,00 €.
  7. Župančičeva ulica 24, Koper, prostor v izmeri 78,8 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parcelah št. 1032 k.o. Koper (ID znak: 2605-1205-1), se oddaja za dejavnost trgovine, izklicna mesečna najemnina znaša 680,00 €.
  8. Istrska cesta 41, Bertoki, prostor v izmeri 149,00 m2 poslovne površine, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, stoječi na parcelah št. 3861/2 k.o. Bertoki (ID znak: 2604-3861/2-0), se oddaja za opravljanje mirne dejavnosti, izklicna mesečna najemnina znaša 670,00 €.
  9. Triglavska ulica 3, Koper, prostor v izmeri 44,5 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 716/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-711-1) se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 458,00 €.
  10. Gortanov trg 15, Koper,dva prostora v skupni izmeri 26,23 m2 poslovne površine, ki se nahajata v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1000/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-1000/1-0), se oddajata za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 298,00 €.

Poslovna prostora pod zaporednima številkama 8 in 10 sta v obratovanju.

Poslovni prostori pod zaporednimi številkami 1 do 8 se oddajajo za nedoločen čas. Poslovna prostora pod zaporednima številkama 9 in 10 se oddajata za določen čas 5 (pet) let.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 - Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Več

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je 10. 11. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Tel: (05) 66 46 375 (ga. Jana Živec) ali (05) 66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič). Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj