Javni razpis - P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

Javni razpis - P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

13. 10. 2020

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, 9. 10. 2020, Št. 139, Stran: 2119

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 56.629.228,80 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis bo odprt do 7. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 7. 12. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

  • v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 6. 11.
  • v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. in 7. 12.

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite po telefonu na številki: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortalu: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj