Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

06. 10. 2020

Objavljeno: Mestna občina Koper, 24. 9. 2020, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 • Čevljarska ulica 14, Koper, prostor v izmeri 44,51 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 714 k.o. Koper (ID znak: 2605-714/0-0), se oddaja za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 399,00 €.
 • Gortanov trg 13, Koper, prostor v izmeri 34,20 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1030/2 k.o. Koper (ID znak: 2605-1207-4), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 357 ,00 €.
 • Gortanov trg 14, Koper, prostor v izmeri 105 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1029 k.o. Koper (ID znak: 2605-1209-1), se oddaja za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 933,00 €.
 • Kidričeva ulica 18, Koper, prostor v izmeri 31,00 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 77 k.o. Koper (ID znak: 2605-159-1), se oddaja za dejavnost trgovine, izklicna mesečna najemnina znaša 303,00 €.
 • Pristaniška ulica 27, Koper, prostor v izmeri 58,60 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 994 k.o. Koper (ID znak: 2605-590-3), se oddaja za dejavnost trgovine, izklicna mesečna najemnina znaša 696,00 €.
 • Pristaniška ulica 5, Koper, prostor v izmeri 27,28 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 845 k.o. Koper (ID znak: 2605-845/0-0), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 324,00 €.
 • Ukmarjev trg 7, Koper, prostor v izmeri 62,71 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 46 k.o. Koper (ID znak: 2605-406-2), se oddaja za dejavnost trgovine, izklicna mesečna najemnina znaša 714,00 €.
 • Župančičeva ulica 24, Koper, prostor v izmeri 78,8 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parcelah št. 1032 k.o. Koper (ID znak: 2605-1205-1), se oddaja za dejavnost trgovine, izklicna mesečna najemnina znaša 680,00 €.
 • Gortanov trg 15, Koper, dva prostora v skupni izmeri 26,23 m2 poslovne površine, ki se nahajata v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1000/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-1000/1-0), se oddajata za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 298,00 €.
 • Triglavska ulica 3, Koper, prostor v izmeri 44,5 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 716/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-711-1) se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 458,00 €.
 • Župančičeva ulica 45, Koper, prostor v izmeri 34,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1181 k.o. Koper (ID znak: 2605-1253-2), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 375,00 €.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je najpozneje oz. do vključno 13.10. 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Tel: (05) 66 46 375 (ga. Jana Živec) ali (05) 66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič).«

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj