Podjetniški finančni dialog Podonavja

Podjetniški finančni dialog Podonavja

21. 02. 2012

Datum: 22. in 23. marec 2012

Kraj: Dunaj, Avstrija

Strategija EU za Podonavje je makroregionalna strategija, ki zajema vse države ob Donavi od Schwarzwalda v Nemčiji do Črnega morja. Strategija je skupna pobuda Evropske komisije in držav Podonavja. Glavni cilj je spopadanje s skupnimi izzivi in usklajevanje obstoječih politik in programov za krepitev integracije v regiji.

Strategija sloni na 4 stebrih - ciljih:

  • povezovanje Podonavja,
  • varovanje okolja v Podonavju,
  • zagotavljanje blaginje v Podonavju,
  • krepitev Podonavja.

Več o strategiji Podonavja, o vključenih državah in aktivnostih si lahko preberete tudi na spletni strani.

Avstrija, je bila izbrana za usklajevanje prednostnega področja znotraj stebra Krepitev Podonavja, to je Pospeševanje institucionalne zmogljivosti in sodelovanja. Pomemben element tega prednostnega področja je vzpostavitev okvira za investicijske projekte Podonavja, pomagati lastnikom projektov v regiji pri razvoju predlogov projektov in olajšati usklajevanje med različnimi viri financiranja. S tem namenom je organiziran 1. Finančni dialog Podonavja.

Na dogodku, ki se bo odvil 22. in 23. marca 2012 na Dunaju bodo mednarodni strokovnjaki razpravljali o ključnih vprašanjih v zvezi s financiranjem projektov malih in srednjih podjetij v regiji. Poleg tega bo dogodek služil kot priložnost za matchmaking regionalnih malih in srednjih podjetij in finančnih institucij.

Predstavniki malih in srednjih podjetij bodo imeli edinstveno priložnost, da najdejo primerne vire financiranja za naložbene projekte, in predstavili svoje projekte, ki sodelujejo s predstavniki finančnih institucij. Po drugi strani pa bodo finančne institucije imele možnost za določitev novih področij poslovanja. Pri tem se za sodelujoča podjetja oz. njihove projekte pričakuje, da so skladni s prednostnimi nalogami iz strategije, z enim ali več področij politik (promet, energetika, kultura, okolje, tehnologija, izobraževanje in varnost) in imajo predviden finančni obseg 1 do 25 milijonov evrov.

Prijave: Podjetja, ki se želijo prijaviti, da bi predstavile svoj projekt finančnim institucijam, se lahko prijavijo do vključno 24. februarja 2012, preko spletne povezave ali če izpolnijo prijavnico in jo pošljejo na spletni naslov: financing-dialogue@metis-vienna.eu.

Elektronski dokumenti:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj