Občina Krško za malo gospodarstvo letos namenila 135.000 evrov

Občina Krško za malo gospodarstvo letos namenila 135.000 evrov

01. 09. 2020

Vir in informacije: STA, 15. 8. 2020, www.sta.si

V Krškem so te dni objavili javni razpis prek katerega bodo za pospešek razvoja malega gospodarstva v tamkajšnji občini letos skupaj namenili 135.000 evrov nevračljivega denarja. Upravičenci do omenjene podpore so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo vlog poteče 15. septembra.

Omenjena podpora je namenjena subvencioniranju nematerialnih in naložb v nakup nove opreme, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, za promocijo izdelkov in storitev na sejmih ter razstavah, za dodatna izobraževanja in podobno.

Upravičenci do podpore, ki bo dodeljena po pravilu "de minimis", morajo izpolnjevati pogoje skladno z zakonodajo o gospodarskih družbah. Sedež morajo imeti v Občini Krško. Za podporo lahko zaprosijo tudi strokovna društva in združenja na področju podjetništva s sedežem dejavnosti na območju Občine Krško.

Do omenjenih sredstev so upravičena tudi podjetja s sedežem dejavnosti zunaj Občine Krško in sicer pod pogojem, da imajo poslovno enoto v Občini Krško, da sta v tej redno oz. za nedoločen čas zaposleni najmanj dve tretjini delavcev s stalnim prebivališčem v Občini Krško in da gre za naložbo na njenem območju.

Če ima podjetje sedež dejavnosti zunaj Občine Krško, lahko poda vlogo le za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na občinski spletni strani ali med uradnimi urami na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj