Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

01. 09. 2020

Objavljeno: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, 26. 8. 2020, www.slovenia.info

Predmet razpisa: Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. Primarni namen javnega poziva je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih. Hkrati se z javnim pozivom spodbuja zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.  

Več

Pogoji za sodelovanje: Povabilo je namenjeno poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, da oddajo prijavo za izvajanje turističnega vodenja po Sloveniji, na način, da se izvajajo promocijsko-trženjske aktivnosti predstavitve Slovenije in primarnih turističnih produktov slovenskega turizma, s poudarkom na personalizirani predstavitvi butičnih doživetij in z vključevanjem znamke Slovenije »I FEEL SLOVENIA« in/ali »Moja Slovenija«.

Prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki  se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost  po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin.

Prijavitelj mora v prijavi na ta javni poziv prijaviti načrtovane projekte turističnega vodenja (tipske programe vodenja) v Sloveniji z obvezno vključenim licenciranim turističnim vodnikom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva je največ 146.000,00 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Prijavite se lahko od dneva objave dalje do 1. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Za pojasnila in dodatne informacije o javnem pozivu so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis »JP turistični vodniki«. Vsa vprašanja in odgovori bodo dostopni na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto, pod zavihkom Javni pozivi. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj