Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub­ljana (Veselova ul. 12, Ljub­ljana)

Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub­ljana (Veselova ul. 12, Ljub­ljana)

10. 01. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 1, Datum: 6. 1. 2012, Stran: 31

Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, objavlja preklic javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub­ljana, na naslovu Veselova ul. 12, v Ljub­ljani.

I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnin, na naslovu Veselova ul. 12, v Ljub­ljani, po izklicni ceni 82.563,00 EUR, razpisana na dan 31. 1. 2012, ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana.

Javna dražba je bila objavljena v Ura­dnem listu RS, št. 93/2011, z dne 18. 11. 2011, Ob-5485/11, in na spletni strani Me­stne občine Ljub­ljana z dne 18. 11. 2011.

Besedilo preklica javne dražbe je ob­javljeno na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana: www.ljubljana.si/si/mol/raz­pisi‑razgrnitve-objave/.

II. Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj