Javni razpis za Ukrep 122 povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2011

Javni razpis za Ukrep 122 povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za leto 2011

03. 01. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št, 109, Datum: 30. 12. 2011, Stran: 2984

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« v okviru PRP 2007–2013 za naložbe v:

  • gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak (predmet podpore A),
  • nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa (predmet podpore B).

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega ukrepa so gozdar­ska gospodarstva. Ta so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki gozda v zasebni lasti na območju Republike Slovenije ter njihova združenja in občine, ki so lastniki gozda.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 29. 2. 2012, do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92 06, E-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (več v razpisni dokumentaciji)
  • INFO točke KGZS (več v razpisni dokumentaciji)

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosto­pna na spletnih straneh MKGP: www.mkgp.gov.si in ARSKTRP: www.ars­ktrp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj