Predvideni razpisi za regionalni razvoj v letu 2012

Predvideni razpisi za regionalni razvoj v letu 2012

23. 12. 2011

Vir in informacije: Finance, 20.12.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Petra Marcon

V okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju od leta 2007 do 2013 (OP RR) je v okviru evropskega dela na voljo 1.710 milijonov evrov.

Predvideni instrumenti - ne gre namreč za končne nazive javnih razpisov - v letu 2012 so:

  • javni razpis Podpora strateškim programom na prednostnih področjih specializacije; predvidena vrednost je 7,5 milijona evrov, predvideni upravičenci pa so podjetja;
  • javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC III; predvidena vrednost je 1,4 milijona evrov; predvideni upravičenci pa so javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center;
  • javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2012/13 (predvidena vrednost štiri milijone evrov) in javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij v letih 2012/13 (predvidena vrednost 8,3 milijona evrov); predvideni upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, raziskovalno-razvojne organizacije ter javni zavodi pa tudi javne in zasebne neprofitne organizacije;
  • peti javni razpis za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«; vrednost še ni znana; upravičenci pa naj bi bile samoupravne lokalne skupnosti;
  • javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 je v pripravi in bo predvidoma objavljen januarja 2012. Upravičenci so samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij imajo možnost kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

V javnem povabilu za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje od leta 2012 do 2014, ki ga je SVLR objavila 7. oktobra 2011 je skupna regijska kvota v višini 122,74 milijona evrov. SVLR si pridržuje pravico do morebitne spremembe regijskih kvot do objave javnega poziva.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj