Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2020 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2020 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

21. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 10. 7. 2020, Stran: 1468

Predmet razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
 • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
 • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture,
 • Ukrep 8: sofinanciranje gospodarskih subjektov v primerih naravnih in drugih nesreč - v primerih izrednih dogodkov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4 in 7 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 v višini 238.500,00 EUR. Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

 • 80.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
 • 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
 • 63.500 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
 • za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 40.000,00 EUR (ukrep 3)
 • za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 23.500,00 EUR (ukrep 4)
 • 45.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture (ukrep 7).

Višina sredstev za ukrep 8 bo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev in od števila podanih vlog.

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 7. 8. 2020 do 12. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 23. 7. 2020 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 28. 7. 2020 do 16. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na voljo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj