Prihodnost sistema davka na dodano vrednost v EU

Prihodnost sistema davka na dodano vrednost v EU

20. 12. 2011

Objavljeno: EUekspres, www.euekspres.eu

Evropska komisija je sprejela sporočilo o prihodnosti sistema davka na dodano vrednost – DDV. V njem so zajete osnovne značilnosti novega sistema DDV ter prednostni ukrepi za enostavnejši, učinkovitejši in zanesljivejši sistem DDV v EU.

Predlagani novi sistem DDV se osredotoča na tri glavne cilje. Prvič, da mora biti sistem DDV prijaznejši podjetjem, saj bi enostavnejši in preglednejši sistem DDV zmanjšal administrativna bremena podjetij in spodbudil čezmejno trgovino, kar bo prispevalo k rasti.

Drugi cilj je učinkovitejši sistem DDV, ki bo podpiral prizadevanja držav članic za fiskalno konsolidacijo in trajnostno gospodarsko rast. Razširitev davčnih osnov in omejitev uporabe znižanih davčnih stopenj bi lahko ustvarili nove prihodke za države članice brez potrebe po zvišanju stopenj.

Tretji cilj je preprečiti velike izgube prihodkov zaradi neplačanega DDV in goljufij, saj se ocenjuje, da trenutno okoli 12 % celotnega DDV, ki bi moral biti plačan, ni bilo pobranega. Komisija bo zato leta 2012 predlagala uvedbo mehanizma za hitro odzivanje, da se izboljša odziv držav članic na domnevne goljufije, raziskala pa bo tudi, ali je treba okrepiti mehanizme za boj proti goljufijam, in preučila možnost uvedbe čezmejne revizorske skupine za izboljšanje nadzora.

Komisija je poleg tega ugotovila, da vprašanje prehoda na sistem DDV z obdavčitvijo po načelu porekla ni več relevantno. DDV se bo še naprej pobiral v namembni državi (tj. državi, kjer potrošnik živi), Komisija pa bo razvijala sodoben sistem DDV Evropske unije, ki bo temeljil na obdavčitvi po načelu porekla.

Sporočilo predvideva tudi pregled sistema stopenj DDV na podlagi naslednjih vodilnih načel: ukinitev znižanih stopenj, ki ovirajo dobro delovanje notranjega trga; ukinitev znižanih stopenj za blago in storitve, poraba katerih se odvrača z drugimi politikami EU; ter določanje iste stopnje DDV za podobno blago in storitve ter upoštevanje tehnološkega napredka v zvezi s tem.

Komisija bo ta pregled začela leta2012 inpo posvetovanju z zainteresiranimi stranmi in državami članicami pripravila predloge do konca leta 2013.

Več informacij je na voljo tukaj.

Dodatne informacije pa lahko najdete na tem spletnem naslovu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj