Nov program financiranja poslovanja MSP za odpravo posledic epidemije COVID-19 (MSP 9)

Nov program financiranja poslovanja MSP za odpravo posledic epidemije COVID-19 (MSP 9)

03. 07. 2020

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 24. 6. 2020, www.gov.si

Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi posledicami izbruha epidemije COVID-19 in tista, ki proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev lahko odslej pri SID banki prejmejo kredit za financiranje poslovanja.

Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € lahko samostojni podjetniki, MSP in zadruge namenijo tako za kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga kot tudi za stroške dela in stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika.

Z novim programom financiranja želijo financirati slovenska podjetja in jim olajšati poslovanje v času, ko se soočajo s posledicami epidemije COVID-19.

Več informacij in možnost oddaje vloge

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj