Javno povabilo - »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020«

Javno povabilo - »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020«

30. 06. 2020

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto d.o.o., 22. 6. 2020, www.rc-nm.si

Predmet javnega povabila: Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v eni izmed občin, ki sofinancirajo program.

Občine, ki sofinancirajo program:

  • Črnomelj,
  • Metlika,
  • Semič,
  • Žužemberk,
  • Škocjan,
  • Straža,
  • Dolenjske Toplice,
  • Mirna Peč.

Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2019 do 22. 9. 2020, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme »de minimis«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2020 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Občina

Sredstva v EUR

Črnomelj

5.950

Metlika

7.000

Semič

3.500

Žužemberk

3.612

Škocjan

1.742

Straža

3.060

Dolenjske Toplice

3.000

Mirna Peč

3.272

Skupaj

31.136

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vlog je do srede, 30. 9. 2020, do 14. ure.

Dodatne informacije: Aleksej Metelko, Tel: 030 304 303, e-naslov: aleksej.metelko@rc-nm.si

Razpisna dokumentacija: Celotno javno povabilo in obrazci za pripravo vloge so objavljeni na spletnem naslovu: www.rc-nm.si in na spletnih straneh sodelujočih občin, kjer bodo objavljeni tudi termini javnih predstavitev povabila.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj