V veljavi domnevno sporna novela Zakona o gospodarskih družbah

V veljavi domnevno sporna novela Zakona o gospodarskih družbah

07. 12. 2011

Objavljeno: STA, 29.11.2011, www.sta.si

29. novembra je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), ki med drugim članom poslovodstva ali organa nadzora družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, prepoveduje ustanavljanje, vodenje ali nadziranje družb. Vlada in državni svet sta napovedala vložitev zahteve za oceno ustavnosti.

Novela prepoveduje ustanavljanje, vodenje ali nadziranje družb osebam, ki so člani poslovodstva ali organa nadzora družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, razen če v nepravdnem postopku dokažejo, da so v takšni družbi ravnale s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Ta omejitev bo veljala tudi za osebe, ki so bile na omenjenih funkcijah do dve leti pred začetkom insolvenčnega postopka.

Poleg tega bo sodišče takšni osebi po uradni dolžnosti odvzelo pooblastilo za vodenje poslov oz. jo bo odpoklicalo z mesta člana organa nadzora v vseh družbah, kjer opravlja te funkcije. Omejitve in ukrepi sodišča bodo prenehali po 10 letih od končanja insolvenčnega postopka, zaradi katerega so bili uvedeni.

Po oceni pravnikov bodo te omejitve veljale za osebe v podjetjih, pri katerih bodo insolvenčni postopki uvedeni danes in kasneje, torej ne za podjetja, kjer postopki že tečejo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj