Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

07. 12. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 2.12.2011, Stran: 2799

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

1. Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 85,84 m2, ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani. Izhodiščna cena: 86.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

2. Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču, na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani. Izhodiščna cena: 121.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

3. Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 42,47 m2, ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani. Izhodiščna cena: 93.705,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

4. Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani. Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 17. 12. 2011.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, E-pošta: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj