Brezplačne delavnice na temo izboljšav v delovnem okolju

Brezplačne delavnice na temo izboljšav v delovnem okolju

29. 11. 2011

Datum: november – december 2011

Regionalna gospodarska zbornica Celje, kot partner v okviru projekta »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu« v mesecu novembru pričenja z izvajanjem programov usposabljanj, ki so namenjeni tako managementu, predstavnikom strokovnih služb kot tudi zaposlenim v organizacijah gradbene panoge.

Usposabljanja se bodo dotikala številnih tem, ki se navezujejo na izboljševanje delovnega okolja. Namen usposabljanj je razvoj in dvig kompetenc vodij, vodenih sodelavcev in strokovnih služb s ciljem zmanjševanja stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije in zdravja ter varnosti pri delu, ter usposobitev posameznih ciljnih skupin za učinkovitejše obvladovanje negativnih vidikov delovnega okolja ter vnašanja izboljšav v delovne sredine.

Termin

(od 9.00 - 13.00 ure)

Tema usposabljanja

30.11.2011

Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1)

6.12.2011

Učinkovito vodenje sestankov

7.12.2011

Timsko delo

8.12.2011

Vpliv stresa, absentizma, fluktuacije in izgorevanja na delovnem mestu na uspešnost organizacije

13.12.2011

Reševanje problemov in sistem stalnih izboljšav

14.12.2011

Ukrepi za izboljševanje varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu

15.12.2011

Inšpekcijski nadzor in evidence na področju dela

19.12.2011

Disciplina, slabo delo in oblikovanje pritožb

21.12.2011

Programi promocije zdravja

22.12.2011

Sodobne prakse ravnanja z ljudmi pri delu

Udeležba na vseh usposabljanjih je za vse udeležence brezplačna!

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj