Država podjetjem za razvojne projekte 150 milijonov ugodnih posojil

Država podjetjem za razvojne projekte 150 milijonov ugodnih posojil

21. 11. 2011

Vir in informacije: STA, 15.11.2011, http://www.sta.si/

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v sodelovanju s SID banko oblikovalo ukrep finančnega inženiringa za podporo tehnološko razvojnim projektom. V obdobju 2011-2013 bo prek SID banke podjetjem na voljo za skupno 150 milijonov evrov posojil, ki bodo imela zaradi nizke obrestne mere status državne pomoči.

Za izvajanje ukrepa je ministrstvo namenilo 50 milijonov evrov, SID banka pa je zagotovila še dodatnih 100 milijonov evrov. Skupno bo tako v posojilnem skladu, ki ga bo oblikovala SID banka, na voljo za 150 milijonov evrov posojil.

Namen oblikovanja posojilnega sklada je izboljšati dostopnost do dolgoročnih virov financiranja za vlaganja v razvoj ter uvajanje novih tehnologij, izdelkov in storitev. Ukrepi finančnega inženiringa, ki so jih sprejeli, bodo povečali konkurenčnost slovenskega gospodarstva, omogočili hitrejše nastajanje in rast inovativnih podjetij.

Na razpis, ki bo objavljen ta ali naslednji teden, se bodo lahko prijavila vsa podjetja, ki bodo imela še ne začete razvojne projekte, iz katerekoli panoge. Posojila bodo namenjena za uvajanje novih produktov na trg ali uvajanje novih rešitev v podjetju, njihova vrednost bo od 200.000 do 18,5 milijona evrov, delež financiranja pa bo do 75 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Posojila bo namenjala neposredno SID banka, njihova ročnost bo do 12 let (pri čemer bo možen tudi moratorij), obrestna mera pa po predvidevanjih do dveh odstotkov in pod referenčno obrestno mero, ki je meja za državno pomoč.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj