Javna dražba najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem - Šmartno pri Litiji, Staretov trg 25

Javna dražba najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem - Šmartno pri Litiji, Staretov trg 25

21. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 93, Datum: 18.11.2011, Stran: 2672

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, na naslovu: Staretov trg 25, v skupni izmeri 53,23 m2.

Dejavnost: trgovska ali mirna storitvena.

Izklicna mesečna najemnina: 524,09 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Občina Šmartno pri Litiji

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne, 5. 12. 2011, s pričetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 2. 12. 2011, plačati varščino v višini trikratne izklicne mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, Tel: (01) 896-28-02 ali pri upravljavcu prostora KSP Litija d.o.o., Tel: (01) 898-00-10.

Ogled poslovnega prostora bo 2. 12. 2011, med8. in12. uro.

Besedilo javne dražbe in namera je objavljena tudi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: http://www.smartno-litija.si/ in na spletni strani upravljavca KSP Litija d.o.o. http://www.ksp-litija.si/.

Več: http://smartno-litija.si/razpisi/jd-staretov-trg-25-2

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj