2. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2

2. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2

21. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 93, Datum: 18.11.2011, Stran: 2653

Predmet razpisa: Predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2 je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih in razvojnih raziskovalnih projektov s področja ekološkega kmetijstva in prehranskih sistemov za naslednja tematska raziskovalna področja:

1) Gojenje rastlin – izboljšanje proizvodne učinkovitosti proizvodnje in kmetijske biotske raznovrstnosti v okviru poljedelskih sistemov z uporabo ekološko združljivih načinov gojenja

2) Podpora razvoju ekoloških trgov

Podrobnejši opis tem, vključenih v posamezno tematsko raziskovalno področje je opredeljen v 2. nadnacionalnem razpisu CORE Organic II, objavljenem na spletnem naslovu: http://www.coreorganic2.org/.

Pogoji za sodelovanje: Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih držav in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za izvedbo tega razpisa je do 200.000 EUR bruto.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo internetne predprijave projekta je 16. januar 2012, do 13. ure.

Rok za oddajo končne prijave na ta razpis, ki je enak roku za oddajo internetne prijave, je 10. maj 2012.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Sekretariatu za razpis CORE Organic 2, e-naslov: Katerina.Kotzia@ble.de ter pri nacionalni kontaktni osebi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Tel: (01) 478-9123 (Jana Erjavec) v poslovnem času.

Nadaljnje informacije glede razpisa bodo dosegljive na spletni strani CORE Organic 2: http://www.coreorganic2.org/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS: http://www.mkgp.gov.si/ (javni razpisi).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011093.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj