Javno zbiranje ponudb za nakup in najem pisarniških prostorov s pogojem prodaje pisarniških prostorov, na naslovu Trubarjeva 11, Maribor

Javno zbiranje ponudb za nakup in najem pisarniških prostorov s pogojem prodaje pisarniških prostorov, na naslovu Trubarjeva 11, Maribor

02. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 86, Datum: 28.10.2011, Stran: 2556

Predmet razpisa: Predmet nakupa: opremljeni pisarniški prostori skupaj s spremljajočimi prostori (arhiv, sejna soba, recepcija z vložiščem, čakalnica, varovana soba za računalniško opremo, sanitarije, kuhinja, fotokopirnica ter morebitni dodatni pomožni prostori) v skupni izmeri cca. 500 m2.

Predmet najema: opremljeni pisarniški prostori skupaj s spremljajočimi prostori (arhiv, govorilnica, soba za revizorje, sanitarije ter morebitni dodatni pomožni prostori) v skupni izmeri cca. 340 m2.

Predmet prodaje: opremljeni pisarniški prostori in sicer mansardni prostori na naslovu Trubarjeva 11, Maribor, ki sestojijo iz pisarniških prostorov, v skupni izmeri 212,34 m2, pomožnih prostorov, v izmeri 24,01 m2, hodnika, v izmeri 50,57 m2 in kletnih prostorov, v izmeri 23,10 m2, stoječi na parc. št. 803/1, 803/3, 803/4 in 803/5, vl. št. 1411, k.o. Maribor – grad.

Izhodiščna cena za opremljene pisarniške prostore na naslovu Trubarjeva 11, Maribor je 448.000,00 EUR. V izhodiščno ceno davki niso vključeni.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko predložijo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani RS ali druge članice države članice EU.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za oddajo ponudb je 14. 11. 2011, do 10. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite pri Andrei Gričnik, Tel: (02) 234-12-83. Ogled pisarniških prostorov na Trubarjevi 11, Maribor je mogoč po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi za vse podrobne informacije sta Mateja Krajnc, Tel: (02) 234-12-51 in Andrea Gričnik, Tel: (02) 234-12-83.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011086.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj