Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

25. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 21.10.2011, Stran: 2455

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 62,92 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske stavbe na naslovu Brilejeva ulica 8 v Ljubljani in v naravi predstavlja dva večja prostora, ki imata lastne sanitarije.

Izhodiščna cena znaša 80.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 7. 11. 2011.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, E-pošta: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj