Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2020

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2020

24. 04. 2020

Objavljeno: Občina Pivka, 20.4.2020, www.pivka.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2020.

Namen razpisa: Nameni pomoči po tem razpisu so:

  1. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij,
  2. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
  3. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
  4. Spodbujanje priprav projektov,
  5. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v občini Pivka, fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in zahtevi priložile vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev po posameznem namenu:

  1. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij - višina razpisanih sredstev: 12.000,00 EUR.
  2. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja - višina razpisanih sredstev: 3.500,00 EUR.
  3. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture - višina razpisanih sredstev: 20.000,00 EUR.
  4. Spodbujanje priprav projektov - višina razpisanih sredstev: 12.000,00 EUR.
  5. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti - višina razpisanih sredstev: 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Pivka

Rok: Roki za oddajo vlog so: do 15. junija 2020 (velja poštni žig 15. junija 2020), do 3. avgusta 2020 (velja poštni žig 3. avgusta 2020) oziroma do 21. septembra 2020 (velja poštni žig 21. septembra 2020), vsakokrat priporočeno po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka najkasneje do 15. junija 2020 oziroma do 3. avgusta 2020 oziroma do 21. septembra 2020, do 15. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu na številki: (05) 72 10 100 ali osebno pri Tanji Avsec ali na e-naslovu: tanja.avsec@pivka.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka: www.pivka.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-naslov: tanja.avsec@pivka.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj