Javni poziv 11SUB-AVPO11 Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

Javni poziv 11SUB-AVPO11 Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

11. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 7.10.2011, Stran: 2325

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, in s tem implementacija nove energijsko učinkovite tehnologije v slovenskem prostoru.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno licenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejavnosti:

  • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ali
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji, ali
  • samostojni podjetniki posamezniki.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za namen, ki je predmet javnega poziva, znaša 300.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Rok za prijavo na poziv je do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonskih številkah: (01) 241-48-46, vsak dan med8. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci je na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Pozivi.

Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedenih telefonskih številkah, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu: (01) 241-48-60, do objave zaključka poziva.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj