Javni poziv 9SUB-EVPO11 Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila

Javni poziv 9SUB-EVPO11 Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila

11. 10. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 7.10.2011, Stran: 2320

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne pomoči za nakup novih baterijskih električnih vozil za cestni promet, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim izgorevanjem in z baterijo) za cestni promet in s tem implementacije nove energijsko učinkovite tehnologije v slovenski prostor. Poziv omogoča dodelitev nepovratne finančne pomoči tudi tistim upravičenim osebam, ki se bodo odločile za predelavo obstoječih vozil za cestni promet na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za namen, ki je predmet javnega poziva, znaša 300.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Rok za prijavo na poziv je do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na telefonskih številkah: 01/241-48-75, vsak dan med8. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci je na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Pozivi. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedenih telefonskih številkah, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po faksu: (01) 241-48-60, do objave zaključka poziva.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj